Testament Chrystusa. Czy Jezus Chrystus wywyższył w nim swoją matkę?

„Blisko krzyża stała matka jego oraz siostra jego matki, Maria żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Widząc swą matkę i przy niej ucznia, którego miłował, Jezus rzekł do matki swojej: *Niewiasto oto syn twój*. Potem rzekł do ucznia: *Oto matka twoja*. Od tej chwili wziął ją uczeń do domu swego”. 19. 25-27 Ew Jana.
Słowa Jezusa Chrystusa w tym fragmencie Ewangelii Jana doskonale pasują do kolejnego komentarza ~MrMatrixa. Umieszczonego pod moim artykułem: „O Matko Boska…!”, który dotyczy kultu maryjnego. A także do zadanego mi tam pytania: „W którymś z komentarzy Piotrze Pocieszycielu, odpowiedziałeś jednemu z komentatorów na pytanie, że drugim świadkiem zapowiedzianym w Biblii jest Łucja. Skoro Ty i Łucja to ci dwaj świadkowie, to dlaczego przekazano wam tak odmienne treści? Tym, co przekazujecie ze swoich objawień, nie świadczycie w kierunku tej samej prawdy, lecz przeciwko sobie? Czy potrafisz to wyjaśnić?”
Zanim odpowiem na pytanie ~MrMatrixsa muszę objaśnić Testament Chrystusa, bo jak się za chwilę przekonacie ma on kolosalne znaczenie dla stworzonego późniejszego kultu maryjnego.
Nie wiem, czy komukolwiek przyszło do głowy przyjrzeć się temu tekstowi z innej strony. Niż przez wskazanie na duchowe macierzyństwo matki Jezusa wobec apostołów oraz jako dowód braku rodzeństwa Jezusa i wieczne dziewictwo Marii.
Już na pierwszy rzut oka widać bowiem, że wszystkie te pomysły w żadnym wypadku nie wynikają z Testamentu Chrystusa.
W tym krótkim niespełna pięćdzieśięcio wyrazowym tekście Jan wymienia matkę Jezusa aż pięć razy. Jednocześnie ani razu nie wywyższa jej zalet duchowych, czystości, czy jakichkolwiek innych znaczeń. I nie podaje powodu takiej decyzji Jezusa Chrystusa.
Jan tytułuje ją zwykłym ludzkim określeniem matki Jezusa, którą Chrystus oddał mu w opiekę. Również tak samo nazywa ją Jezus Chrystus, a nawet nieco chłodniej zwracając się do niej; zamiast mato mówi niewiasto. Zobowiązując ich do bycia matką i synem, bez jakichkolwiek ponad ludzkich określeń.
W odróżnieniu; Jan w swojej Ewangelii wobec Jezusa Chrystusa używa kilkadziesiąt chwalebnych określeń.
Ale co było powodem, że Jezus oddał swoją matkę pod opiekę Janowi?
Przecież ta miała męża, dzieci, siostrę; to była jej najbliższa rodzina. Dlaczego zatem Jezus Chrystus wybrał dla niej dom Jana?
Czyżby ten miał ją przed czymś chronić?!
Jeśli tak to w takim razie przed czym, bo chyba nie przed jej własną rodziną?
Otóż jest taki ktoś!
Przed kim Jan dostał polecenie od konającego już Jezusa, ochrony jego matki. To w tych słowach Jezus Chrystus mówi o nim:
„Już niedługo będę mógł rozmawiać z wami, bo nadchodzi książę tego świata. Nie ma on do mnie żadnego prawa; ale świat ma poznać, że miłuję Ojca i tak postępuję, jak mi Ojciec nakazał”.  14. 30-31 Ew Jana.
Nie dość, że książę nie ma do Chrystusa żadnego prawa, to na dodatek jest niebiańskim przestępcą. Przyjdzie na Ziemię z Bożym wyrokiem:
„… ponieważ książę tego świata jest już osądzony”. 16. 11 Ew Jana.
Teraz już wiadomo dlaczego Jan otrzymał polecenie zaopiekowania się matką Jezusa. Chrystus doskonale wiedział do czego zdolny jest Szatan, aby ośmieszyć go przed Bogiem. On nie zawaha się nawet ośmieszyć samego Boga Ojca. Chrystus wiedział też już, co dziać się będzie z wiarą w Boga na Ziemi, pod panowaniem księcia – Szatana. Wiedział, że Szatan bez skrupułów wykorzysta matkę Jezusa. I za jej „pomocą” odwiedzie wiernych od przestrzegania Prawa Bożego.
Szczególnie od dwóch pierwszych przykazań.
Z matki Jezusa uczyni boga. Człowieka, do którego będą modlić się rzesze wiernych.
I będą bardziej ją czcić niż Boga Prawdziwego. Jednocześnie będą budować jej poświęcone świątynie oraz tworzyć wizerunki i obrazy, do których równie gorliwie będą się modlić.
To właśnie przed tym Chrystus chciał ochronić matkę Jezusa, polecając ją Janowi.
I wcale nie był to wybór przypadkowy, bowiem w Jana ewangelistę miał wstąpić niebawem Duch  prawdy Pocieszyciel, i pozostać już na zawsze na Ziemi.
Jan po Objawieniach, gdy Duch prawdy był już w nim. Szybko zrozumiał sens Testamentu Chrystusa. Wiedział już także, że jest tym obiecanym Pocieszycielem. Duchem prawdy, przed którym stoi niezwykle trudne zadanie; obrony prawd wiary.
A Szatan zaczął już realizować swoje nikczemne plany.
Matce Jezusa przypisane zostało duchowe poczęcie Syna Bożego i to w jej stanie dziewiczym, który rzekomo pozostała, mimo urodzenia dziecka. Jednak był to dopiero początek przypisywania matce Jezusa zaszczytów i wynoszenia jej na niebiosa. Właśnie to było powodem tak jednoznacznego nacisku w ty  krótkim tekście Testamentu Chrystusa w Ewangelii Jana, na ludzkie określenie matki Jezusa.
Jednak na niewiele to się zdało, bowiem władza i królestwo Szatana szybko rosły w siłę.
A Jan krótko po napisaniu Ewangelii odkłamującej Ewangelie synoptyczne umarł.
Zaś Duch prawdy został uśpiony, aż do czasu Nostradamusa. To w nim Bóg wzbudził go ponownie do ludzkiego życia, aby przygotował swoje następne wcielenie jako Piotr Pocieszyciel.
W swoim drugim wcieleniu, Duch prawdy wciąż pamiętał o poleceniu z Testamentu Chrystusa. Chronienia matki Jezusa. Chociaż tym razem nie w tym celu został wzbudzony.
Świadczyć o tym może ta wypowiedź Nostradamusa. Gdy zobaczył jak pewien człowiek odlewa w brązie figurę Najświętszej Marii Panny. Stwierdził, wówczas że odlewa on diabła. Od śmierci na stosie uratował Nostradamusa spryt, bowiem wytłumaczył się, iż skrytykował brzydotę figury.
Również teraz w trzecim ludzkim wybudzeniu w Piotrze Pocieszycielu. Duch prawdy robi wszystko, aby wierni poznali prawdę o matce Jezusa. I głównym sprawcy wykorzystania jej do ośmieszenia Boga i jego Prawa zawartego w Dekalogu.
Co pokażę na podstawie wybranych fragmentów z pierwszych objawień fatimskich.
I tych ujawnionych kilka lat później.
„Zróbcie dwa przenośne ołtarzyki. Jeden będziesz nosiła ty z Hiacyntą i dwie inne dziewczynki ubrane na biało, drugi niech nosi Franciszek i trzech chłopców. Pieniądze, które ofiarują na te ołtarzyki, są przeznaczone na święto Matki Boskiej Różańcowej, a reszta na budowę kaplicy, która ma tu powstać”.
O ile Bóg może objawić się pod dowolną postacią np. niewiasty, aby bardziej zobrazować Objawienie. To już w żadnym wypadku nigdy nie ośmiesza swojego Prawa, ani siebie samego.
Z powyższego fragmentu wynika jednoznacznie, że objawienia fatimskie zostały sfałszowane przez Kościół. Kapłani bardzo szybko pochwycili okazję do zrobienia interesu na wiernych.
Natychmiast zorganizowano zbiórkę pieniędzy wśród przybyłych na pola fatimskie tłumów.
Oto bowiem okazało się, że Bóg „posłał” matkę Jezusa, aby ta nakazała zbierać pieniądze na czczenie jej samej w święta Matki Boskiej Różańcowej oraz budowę poświęconej jej świątyni.
Jednym słowem Bóg posłał matkę Jezusa do ludzi, aby ci przestali przestrzegać jego Pierwszego Przykazania. Zakazującego czczenia jakiegokolwiek  boga przed Nim.
W dodatku nakazał ludziom zbierać pieniądze dla Kościoła w celu lepszej realizacji tej bałwochwalczej decyzji. Za resztę zaś pobudować świątynię poświęconą ku czci nowej bogini.
I żeby było śmieszniej „wysłanniczka Boga”, obiecuje; wszystkim tym, którzy przestaną przestrzegać pierwszego przykazania pomoc przy zbawieniu!?
„Przynajmniej ty pociesz mnie i pokaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu miesięcy w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą komunię świętą, odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic różańcowych, w intencji zadośćuczynienia mnie, w godzinę śmierci obiecuję przyjść z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.
I ani słowa o czczeniu Boga!
Wysłanniczka Boga rzekomo mówi: „przyjmijcie komunię świętą”, czyli zjedzcie swego Boga.
Wiec jak się ma to do nauk Jezusa?
„Nie starajcie się o pokarm przemijający, ale o pokarm, który trwa na żywot wieczny, jakiego Syn Człowieczy udzieli; bo jego Bóg Ojciec naznaczył pieczęcią”.
6. 27 Ew Jana.
Jednym słowem pokarmem Bożym, którym możemy się nasycić, to nie jest ten pokarm, który trafia do żołądka. Bo wówczas jest to pokarm przemijający i nie daje żywota wiecznego. Jak nie dają żadnych szans na zbawienie modlitwy do matki Jezusa. Chociażby ktoś odmawiał ich setkami dzienne. Bo Jezus powiedział wyraźnie:
„Módlcie się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”.
Czyżby zapomniał dodać i Matki Boskiej np. Różańcowej, lub którejkolwiek z wielu innych odmian matek boskich?
Sprytna też jest obietnica pomocy – w godzinie śmierci. Bo nikt nie będzie mógł już zaświadczyć, że jakąkolwiek pomoc otrzymał.
Podobnych mglistych obiecanek w przepowiedni fatimskiej jest więcej. Jak choćby o uzdrowienie chorych.
„Tak uleczę w ciągu roku”, lub „Tak kilku uzdrowię”, albo „Jednych tak innych nie”. Wygląda na to, że księża fałszujący objawienie, przygotowali sobie grunt pod ewentualną okazję. Bo może da się coś z czasem dopasować, przecież placebo w końcu jakiegoś pielgrzyma musi uleczyć.
Jednak wisienką na tym fałszywym torcie jest ten fragment objawienia:
„Przy tej samej okazji nasz Pan dał Łucji odpowiedź na jeszcze inne pytanie: Dlaczego pięć sobót, a nie dziesięć albo siedem, dla uczczenia Matki Bożej? – Moja córko, powód jest bardzo prosty: jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi:
1. Bluźnierstwo przeciw niepokalanemu poczęciu.
2. Przeciw dziewictwu Matki Bożej.
3. Przeciw jej boskiemu macierzyństwu, przy równoczesnym sprzeciwie uznania Jej, za Matkę rodzaju ludzkiego.
4. Czyny tych, usiłują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, a nawet nienawiść do tej Matki Niepokalanej.
5. Czy takich, którzy profanują wizerunki Najświętszej Panny”.
Oto Bóg osobiście nakłania swój lud do bluźnierstwa przeciw sobie!
A na dodatek nakazuje bluźnić także przeciw swemu drugiemu przykazaniu. Uznanemu przez Kościół za nieważne. Czyli za taki… Boży błąd,  przez co Kościół  wyrzucił je z Dekalogu.
Przykazanie to zakazuje kultu wszelkich wizerunków bóstw, a także wizerunków Boga Prawdziwego.
Pierwsza i druga część przepowiedni fatimskiej to doskonały przykład na mściwą naturę Szatana. Mimo wyrzucenia z Nieba i ciążącym na nim wyroku. Nie zmienia swej natury, a wręcz przeciwnie. Im bliżej końca jego władzy nad mieszkańcami Ziemi,
tym agresja i mściwość narasta. Każda okazja, każdy nowy pomysł tylko wyzwalają w nim coraz to większą chęć zemsty na Chrystusie i Bogu.
Bo taka jest jego natura.
Z jednej strony wychwala Boga, a z drugiej szykuje mu paskudną ośmieszającą go intrygę. Co gorsza, nabrał na to ogromne rzesze ludzkie, które wierzą w jego zwodnicze nauki i podążają jego fałszywą drogą.
Wydaje się, że Łucja mocno przyłożyła rękę przez swoje dwie pierwsze wizje do diabelskich intryg. Przez co z natury musi być przeciwniczką Piotra Pocieszyciela, a nie drugim świadkiem z Apokalipsy Jana.
W rzeczywistości jest to spojrzenie mylne.
Księża widząc ogromne tłumy na polach fatimskich szybko zwietrzyli interes. W ich biznes planie widzieli już wielkie sanktuarium maryjne w tym miejscu i niezliczone tłumy pielgrzymów niosących ogromne pieniądze. Potrzebna była tylko jakaś zachęta, np. obiecane uzdrowienia oraz współpraca młodej Łucji. W odpowiedniej ku temu interpretacji objawień.
O ile małej Łucji łatwo dało się wytłumaczyć, że księżowskie dodatki do jej wizji, to tylko niewinne dodatki dla chwały „świętego Kościoła i Najświętszej Panienki”. To już starsza Łucja zaczęła nabierać wątpliwości.
Jednak Kościół miał się na baczności i na wszelki wypadek Łucję zamknięto w klasztorze, aby niczego nie wyjawiła.
Widząc co stało się z dwiema pierwszymi częściami objawień. Zamknięta w klasztorze Łucja nie zaryzykowała i nie wyjawiła już ich trzeciej części.
A gdy to zrobiła, Łucja była już starszą panią.
Odporną na intrygi Kościoła z papieżem Janem Pawłem II włącznie, który usilnie starał się, przypisać trzecią wizję sobie.
Miała by ona dotyczyć jakoby zamachu na jego życie. I mimo „opieki” kardynała Bertone, Łucja przekazała trzecią część Objawienia w niezmienionej formie.
A jest ona identyczna co do losów Kościoła z tym co głosi Duch prawdy we wszystkich trzech wcieleniach ludzkich.
Warto zwrócić uwagę na to, że trzecią część przepowiedni ogłoszono dopiero, gdy pojawił się już Piotr Pocieszyciel.
Zatem Łucja jest drugim świadkiem ostatnich czasów Kościoła.
W dodatku Łucja i Pocieszyciel mają wspólną liczbę Apokalipsy. Więcej na ten temat w artykule: „Trzecia przepowiednia fatimska, czy Watykan kłamie?”

8 myśli na temat “Testament Chrystusa. Czy Jezus Chrystus wywyższył w nim swoją matkę?

 1. Piotrze tu mam pytania

  – Apokalipsa Jana mówi że 2 Będzie Światków, Czyli Ty i No właśnie czy w tym samym czasie KTO Biedzie ten Drugi?

  – Czemu w książeczce jest Rozdział Wskrzeszenie „judasza” i jego Ewangelia.

  Z tego co zrozumiałem to a pewnie się mylę że , Piotr Pocieszyciel i Judasz to tych dwóch co opisuje Apokalipsa…

  I gdzie jest kompletna rozmowa (sceny) rozmowy Judasza z Jezusem. Pytam bo to ta wisienka na torcie której nie widzę ale wiem że jest !

  Osobiście współczuje temu co będzie oglądał rysunki Nostradamusa i je rozumiał. Strach pomyśleć co nas czeka, a ten bałagan zacznie się od momentu jak Pani Clinton zostanie Prezydentem USA

  No i taki drobiazg dopóki NATO nie wejdzie do Syriy z wojskami możemy spać spokojnie.

  Polubienie

 2. Trudno jest to wszystko ogarnąć umysłem i pewnie ludziom byłoby łatwiej uwierzyć, gdyby biskupi – a najlepiej Franciszek – powiedzieli: „tak, jesteśmy kłamcami, a cała religia katolicka to jedno wielkie kłamstwo, bo wmawiamy ludziom, żeby nie grzeszyli, a sami grzeszymy ile dusza zapragnie” – no niestety nikt z nich tego nie powie. Tak więc, by umysł mógł to wszystko ogarnąć będzie chyba musiał zadziałać instynkt przetrwania, o ile i tego ludziom nie zabiorą, bo poziom hipokryzji sięga już zenitu. Jak to mówią: historia kołem się tocz, z Noego się naśmiewano, a później przyszedł potop.

  Polubienie

  1. Witaj Jakubie!
   Papież i biskupi to główni winni w sprowadzeniu wiernych z drogi prawdy. W dodatku pobierają za to solidną opłatę. Jednym słowem są swego rodzaju złodziejami naszej wiary. Zatem nie ma co liczyć, że się przyznają do odstępstwa. Będą raczej krzyczeć „łapać złodzieja”.

   Polubienie

 3. Witaj Piotrze

  Dziękuję za rozwianie kolejnych wątpliwości dotyczących objawień maryjnych, a w szczególności objawienia w Fatimie. Objawienia te, to wielki AS w rękawie Szatana. Było ich bardzo dużo, przekazują podobne treści, utożsamiają się z istniejącym kościołem i powodują, że miliony ludzi zostało zmanipulowanych. Szatan wykorzystuje swoją nieziemską moc tak jak to nastąpiło w objawieniu maryjnym w Guadalupe, gdzie Maryja ofiarowała swój obraz, który jest do dzisiaj przedmiotem badań i wielu zagadek.

  Pozdrawiam

  MrMatrix

  Polubienie

 4. Witaj!
  „W odpowiedzi Jezus rzekł: *Ty będziesz trzynasty, i będziesz przeklęty przez inne pokolenia (ziemskie) – ale potem weźmiesz ich we władanie. W dniach ostatnich (koniec świata chrześcijańskiego) przeklną twoje wyniesienie do świętego Pokolenia*”. Ew Judasza
  Judasz nie jest drugim świadkiem dni ostatnich, bo musiałby żyć teraz (chyba, że symbolicznym). Będzie trzynastym apostołem, bo zostanie mu przywrócona chwała. W Ewangelii Judasza jest jedyna wzmianka Jezusa o trzynastu apostołach. Jednak nigdy nie powiedział, aby to on ustanowił Pawła apostołem. Judasz będzie uznany trzynastym apostołem, bo został zrehabilitowany z woli Boga przez Ducha prawdy. Teraz wiecie już, że Judasz to anioł, który został przysłany na Ziemię. W celu pomocy Chrystusowi przy opuszczaniu ciała Jezusa. Dlatego musiał przyjąć na siebie rolę zdrajcy, bo po to przyszedł na Ziemię. Przez co został przeklęty przez ziemskie pokolenia; te nieśmiertelne i te śmiertelne, które nie miały pojęcia o prawdziwej roli Judasza. Obecnie dzięki Duchowi prawdy tajemnica została odkryta. Wierni dowiedzieli się, że Judasz to anioł oddany Chrystusowi. Zatem Jezus słusznie mówi, że zostanie wyniesiony do świętego (anielskiego) Pokolenia, czyli Pokolenia, które posiada władzę nad nieśmiertelnym pokoleniem ludzkim. Judasz otrzyma taka władzę od Chrystusa. Zapewne już otrzymał, jednak jest to władza duchowa i taka będzie ku pomocy Chrystusowi. Bez wątpienia mamy czasy ostatnie Kościoła. Z pewnością Kościół będzie przeklinał wyniesienie Judasza i swój koniec jaki ono niesie. A rozdział w książce: „Wskrzeszenie Judasza i Ewangelia jego”, jest właśnie tym wyniesieniem Judasza do świętego Pokolenia.

  Polubienie

 5. Czyli słusznie i CELOWO rozgłaszam że mój ulubieniec nie jest zdrajcą. Temu mam taki Podpis Judasz Odnowiciel.
  Lubie Judasza bo we dwóch Nawijali o Kosmosie i o prawach których w nim żądzą.
  A żeby było śmieszniej. Temat główny do rozważań co i jak jest zbudowane, nie wyłączają Boga jako siły sprawczej.

  ”Judasz nie jest drugim świadkiem dni ostatnich, bo musiałby żyć teraz (chyba, że symbolicznym).”
  Tak Piotrze masz racje, ale ja zakładam że Bóg mógł by zrobić małą niespodziankę i wskrzesić go na zasadzie obserwatora. Jestem tu ale mam inne zadanie…

  Ok To ilu fizycznie będzie tych świądów ?

  Według mnie Chodź pewnie się mylę jeden będzie nauczył a drugi to potwierdzi głównym kluczem tego jest NOSTRADAMUS Jego centurie o tym mówią To też mój ulubieniec zważywszy na fakt ze rozumiem 12% tego co pisze w centuriach. Obrazki Które zostawił też trzeba wiedzieć jak na nie należy je spostrzegać. Żeby zrozumieć trzeba wiedzieć jak on to robił…

  ”Ludzie będą bezpiecznie podróżować przez lądy, niebo i morza” (Anty grawitacja)

  Nie warto zapychać sobie głowy co mówią inni Bo życia by nam zabrakło…
  Recepta dla każdego Działa sprawdzona doświadczalnie, są niestety skutki Uboczne ale Pozytywne.

  WYWAL RELIGIE Z GŁOWY, NIE MÓDL SIĘ DO NARZĘDZIA KAŹNI JAKIM JEST KRZYŻ.
  Nieważne co mówi Kapłani i co robią. Religi ogłupia i nie pozwala logicznie myśleć do niczego nie jest potrzebna.

  Polubienie

 6. ”Witaj, dawno tu nie byłem .Widzę, że dalej ciągniesz te dziwne teksty. ”

  Każdy ma prawo to wypowiedzi, jeśli Rodzina i znajomi nie rozumieją trudno. Jak na razie Internet jest Wolny…
  A to dobre miejsce na swobodę naszych Myśli…

  WOLNA WOLA

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s