Czy Bóg może opuścić samego siebie?

Czy Bóg mimo swej mocy jest w stanie opuścić samego siebie?
Odpowiedź wydaje się oczywista: Bóg nie jest w stanie opuścić samego siebie. W takim razie co oznaczają słowa konającego Jezusa?
„Eli, Eli, lama sabakthani”?, a to znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił”? 27. 46 Ew Mt.
Ci co czytają Biblię wnikliwie i analizują ją z tym czego nauczam z pewnością znają odpowiedź. Gorzej mają ci, co nie porównują czytanych Pism. Chociażby nawet tylko tych zawartych w Biblii, lub trzymają się kurczowo wykładni tak zwanych ojców kościoła.
Nawet bibliści nie są wolni od ściśle akademickiej wykładni Biblii. Niepozwalającej im rozwinąć twórczo i logicznie pojęć biblijnych oraz pokazania w nich zapisów bezsensownych, czyli sprzecznych z współczesną nauką i logiką. Z reguły zakładają, że wszystko w Biblii jest święte; bo natchnione Duchem Świętym. Tylko ile wspólnego z Duchem Świętym mógł mieć poganin Konstantyn, który Pisma do Biblii wybrał.
A co z tymi, których nie wybrał i kazał spalić, przecież one też zawierały nauki Jezusa?
Biblijna odpowiedź  na tytułowe pytanie zawarta jest w tym fragmencie Ewangelii Jana, o którym wspomniałem w artykule: „Po co Bogu jest jego istnienie?”, lecz nie wykazując go.
A chodzi o ten fragment Ewangelii, w którym Jezus mówi, że nie było żadnego Bożego narodzenia w ludzkim dzieciątku Jezus.
Oto ten fragment Ewangelii Jana:
„Przypomnijcie sobie słowa moje, które wam powiedziałem: Sługa nie jest czymś więcej niż pan jego.  Jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Jeżeli słowo moje zachowali, zachowają także wasze. Ale to wszystko uczynią przeciw wam z powodu imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał.
Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby winy; ale teraz nie mają wymówki dla grzechu swego. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi także Ojca mego. Gdybym nie dokonał wśród nich czynów, jakich nikt inny nie dokonał, nie mieliby winy; tymczasem oni, chociaż je widzieli, jednak nienawidzą mnie i Ojca mego. Lecz ma spełnić się słowo zapisane w ich zakonie: *Znienawidzili mnie bez powodu*.
Ale kiedy przyjdzie Pocieszyciel, którego wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi – on o mnie świadczyć będzie. A wy również jesteście moimi świadkami, bo od początku jesteście ze mną.” 15. 20-27 Ew Jana.
To co Syn Boży mówi na temat swego przyjścia w powyższym fragmencie Ewangelii Jana, można by zapisać w dwóch zdaniach: „Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich”, a jestem tu z powodu Ojca – „tego, który mnie posłał”. Zresztą „wy również jesteście moimi świadkami, bo od początku jesteście ze mną”.
Ze słów tych wynika, że wypowiada je Chrystus – Syn Boży, „Bo nie znają tego, który mnie posłał”. Zatem mówi to Duch Boży, który przyszedł z Nieba, a taki nie może posiadać własnego ciała ludzkiego. Skoro został posłany na Ziemię i ma: mówić, czynić cuda, i być widzialnym musi wstąpić w jakiegoś człowieka. Co więcej musi stać się z nim jednością, aby jednakowo myśleć, mówić i czynić.
Należy zwrócić uwagę, że Syn Boży nie mówi; gdybym nie narodził się wśród was. On mówi gdybym nie przyszedł do was.
Zaś do apostołów: „wy również jesteście moimi świadkami, bo od początku jesteście ze mną”. A przecież żaden apostoł nie był przy narodzinach Jezusa. Co więcej żaden z nich nie miał przez dwadzieścia dziewięć lat bladego pojęcia, że taki ktoś istnieje.
Nawet nic nie wiedzieli sąsiedzi i znajomi Marii i Józefa. Nic o Jezusie jako przyszłym wcieleniu Syna Bożego nie wiedział również Jan Chrzciciel:
„Ja nie znałem go; ale na to przyszedłem chrzcić wodą, żeby został objawiony Izraelowi”. Jan świadczył dalej: „Widziałem Ducha zstępującego z nieba, jakby gołębicę; spoczął na nim. Nie znałem go. Lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Gdy ujrzysz męża, na którego zstępuje Duch i na nim spoczywa, jest to ten, który chrzci w Duchu Świętym. Widziałem to i jestem świadkiem, że jest Synem Bożym”. 1. 31-34 Ew Jana
Zdanie Jezusa: „A wy również jesteście moimi świadkami, bo od początku jesteście ze mną”. Niektórzy bibliści tłumaczą jako: „A wy również jesteście moimi świadkami bo od początku nauczania jesteście ze mną”. Co jest oczywistym nieporozumieniem. Jezus Chrystus słowa „przyszedłem do was” używał w sensie przyszedłem do was, bo zostałem posłany.
A oto kilka przykładów:
„Lecz ja mam świadectwo większe niż Janowe: bo czyny, które mój Ojciec dał mi do spełnienie – te czyny właśnie, które ja spełniam – one o mnie świadczą, że to Ojciec mnie posłał. Tak to Ojciec, który mnie posłał, wydał świadectwo o mnie. Co prawda wyście nigdy nie słyszeli ani głosu jego, ani oblicza jego nie widzieliście, ani nie przechowaliście w sobie jego słowa, ponieważ nie wierzycie w tego, którego on posłał”. 5. 36-38 Ew Jana.
„Żydzi dziwili się i mówili: *Jakim sposobem zna on Pismo, skoro się nie kształcił”* A Jezus dał im taką odpowiedź: *Nauka moja nie pochodzi ode mnie, ale od tego, który mnie posłał*”. 7. 15-16 Ew Jana.
„Ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie zostawił mnie samego, bo ja czynię zawsze to, co jemu się podoba”. 8. 29 Ew Jana.
„Rzekli do niego: *Nie jesteśmy dziećmi nieprawego łoża; mamy jednego Ojca, Boga!* Jezus odrzekł im: *Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie; bo ja od Boga wyszedłem i przyszedłem. Nie od siebie przyszedłem, lecz on mnie posłał*”. 8. 41- 43 Ew Jana.
„Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; teraz zaś opuszczam świat i wracam do Ojca”. 16. 28 Ew Jana.
Po tych wypowiedziach Jezusa Chrystusa zrozumiałe stają się słowa Jana Chrzciciela:
„Widziałem Ducha zstępującego z nieba, jakby gołębicę; spoczął na nim. Nie znałem go. Lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Gdy ujrzysz męża. na którego zstępuje Duch i na nim spoczywa, jest to ten, który chrzci w Duchu Świętym. Widziałem to i jestem świadkiem, że jest Synem Bożym”. 32-34 Ew Jana.
Słowa, które Bóg wypowiedział do Jana Chrzciciela w kontekście powyższych wypowiedzi Jezusa takie mają znaczenie:
Gdy ujrzysz mężczyznę na którego zstępuje Duch i spocznie na nim (czyli zostanie z nim). Będzie to ten, w którego wstąpi Syn mój Chrystus, którego poślę na Ziemię do ludu mego. Od tego momentu Syn Boży stanie się człowiekiem. Zaś ów mąż będzie człowiekiem w postaci Bożej, bo w nim Bóg stanie się Synem Bożym Człowieczym. I wszystko co będzie czynił, czynić będzie w Duchu Świętym.
Zatem Jezus Chrystus i Jan Chrzciciel jednoznacznie potwierdzają, że nie było żadnego Bożego narodzenia w dzieciątku Jezus.
Bóg posłał Syna swego Chrystusa na Ziemię w momencie, gdy Jezus miał już skończone dwadzieścia dziewięć lat. Dlatego stając się Synem Człowieczym, Chrystus mógł rozpocząć nauczanie od razu, gdy tylko przyszedł. Czyli od momentu wstąpienia w Jezusa.
Skoro Jezus Chrystus i Jan Chrzciciel tak jednoznacznie potwierdzają, że nie było żadnego Bożego narodzenia, to i nie mogło być Bożej śmierci. Bo jak może rodzić się i umierać Duch w dodatku dużo wcześniej stworzony na wieczność?
W takim razie co oznaczają słowa konającego na krzyżu Jezusa:
„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił”?
A to, że nie woła tak już Syn Boży Człowieczy. W tym momencie Jezus nie był już jednością z Bogiem w ludzkiej postaci Bożej. Syn Boży Chrystus wyszedł zeń by powrócić do Ojca.
Jezus zaś był już tylko człowiekiem – konającym człowiekiem. I zachował się tak jak wielu z nas w obliczu śmierci, cierpień i tragedii.
Wzywających Boga: Boże pomóż mi, uratuj mnie, gdzie jesteś, dlaczego ciebie nie było przy mnie, a nawet wyzywających Boga za to co ich spotyka.
Wracając do tytułowego pytania; Bóg nie opuścił samego siebie, Duch Boży Chrystus po 1260 dniach od wstąpienia w Jezusa, wyszedł zeń i powrócił do Nieba.
Bo jak w Duchu przyszedł tak i w Duchu musiał odejść.

Jedna myśl na temat “Czy Bóg może opuścić samego siebie?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s