Narodziny Jezusa, jego dzieciństwo i boskość.

Dwie Ewangelie Nowego Testamentu podają, iż Bóg narodził się w Betlejem  z cudownego poczęcia. Cudownie poczęty został on w łonie cnotliwej panienki Marii, która nazwała swego syna imieniem Jezus.
Zaś już jako Syn Człowieczy, Jezus mówił, że przyszedł aby wypełnić Pismo (Stary Testament). Zatem zobaczmy co Pisma Starego Testamentu mówią o jego przyjściu na świat.
„*Oto ja (Jehowa) wysyłam mego posłańca, a on oczyści drogę przede mną.
I nagle do swej świątyni przyjdzie prawdziwy Pan, którego szukacie, oraz posłaniec przymierza, w którym macie upodobanie. Oto przyjdzie na pewno* – rzekł Jehowa Zastępów”. 3. 1 Mal
Jak łatwo zauważyć Bóg Jehowa nie używa zwrotu narodzi się, lecz przyjdzie. Co więcej Bóg mówi, że to on przyjdzie osobiście: „posłaniec oczyści drogę przede mną”.
W dodatku pojawi się nagle, a nie po dziewięciu miesiącach ciąży. Widząc, że kobieta jest brzemienna. Nie możemy powiedzieć o nagłym pojawieniu się dziecka, kiedy wiemy już, że się pojawi od kilku miesięcy.
„I objawi się chwała Jehowy, a ujrzy ją pospołu wszelkie ciało, bo usta Jehowy to powiedziały”. 40. 5 Iz
Bóg jeszcze raz potwierdza, że objawi swe oblicze i wielu będzie mogło go zobaczyć, i ujrzeć jego chwałę. A także zobaczyć jego przyjście w chwale czyli w Duchu.
Oto posłaniec Boga Jan Chrzciciel czyści drogę dla Boga, chrzcząc wodą w rzece Jordan. I nagle przybywa on – Duch Boży.
„W tym czasie właśnie przybył Jezus z Nazaretu galilejskiego i kazał Janowi ochrzcić się w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał niebiosa otwarte i Ducha zstępującego jak gołębica na niego [i pozostającego na nim]. Z nieba odezwał się głos: *Tyś jest Syn mój miły; w tobie mam upodobanie*”. 1. 9-11 Mk.
To nagłe przybycie Ducha Bożego na Ziemię i wstąpienie w Jezusa opisują wszystkie cztery Ewangelie, a wśród nich naoczny świadek tego wydarzenia Jan ewangelista.
Od tego momentu Jezus stał się Synem Bożym Człowieczym czyli Bogiem w człowieku. Maria zaś zrodziła Jezusa człowieka. A Jezusa Chrystusa – Syna Człowieczego stworzył Bóg, wstępując weń. Dlatego od tego momentu Syn Boży Człowieczy nigdy nie nazwał już Marii swoją matką. Na co mamy takie oto dowody w Ewangeliach:
„Trzeciego dnia odbywały się gody w Kanie Galilejskiej. Matka Jezusa brała w nich udział. Zaproszono na wesela Jezusa i jego uczniów. Otóż gdy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: *Nie mają już wina!* Jezus odpowiedział jej: *Co mnie i tobie niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja*”. 2. 2-4 Jana.
Synowi Człowieczemu zdarzyła się wypowiedź również wręcz upokarzająca matkę Jezusa.
„Podczas gdy jeszcze mówił do rzeszy, na dworze stali jego matka i bracia jego chcąc się z nim rozmówić. Rzekł więc ktoś do niego: *Oto twa matka i bracia twoi stoją przed domem i chcą mówić z tobą*. A on odrzekł temu, który mu to oznajmił: *Kto jest matką moją i kto to są bracia moi?* I wyciągnąwszy rękę nad uczniami swymi powiedział: *Oto matka moja i bracia moi! Bo kto czyni wolę Ojca mego niebieskiego, ten jest mi bratem, siostrą i matką*”. 12. 46-50 Ew Mt.
Nie uczynił tego nawet w godzinie swojej śmierci.
„Blisko krzyża stała matka jego oraz siostra jego matki, Maria żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Widząc swą matkę i przy niej ucznia, którego miłował, Jezus rzekł do matki swojej: *Niewiasto oto syn twój*. Potem rzekł do ucznia: *Oto matka twoja*. Od tej chwili wziął ją uczeń do domu swego. 19. 23-24 Ew Jana.
O tym, że matka Jezusa nie miała pojęcia kim w przyszłości będzie jej pierworodny syn, świadczy ten fragment Księgi Izajasza:
„Dlatego Jehowa sam da wam znak: Oto panna będzie brzemienna i urodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel (Emanuel). Masło i miód będzie jadł, zanim będzie umiał odrzucić zło, a wybierać dobro. Zanim bowiem chłopiec będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro, ziemia, przed której dwoma królami odczuwasz okropny strach, będzie całkowicie porzucona. 7. 14-16 Iz.
Imię Immanuel u hebrajczyków oznacza – Bóg z nim!
Więc dlaczego Maria nie nazwała swego syna Immanuel? Skoro sam Jezus Chrystus potwierdził osobiście, że Bóg jest z nim:
„Wtedy zapytali go: *Gdzie jest twój Ojciec?* Jezus odpowiedział im: *Nie znacie ani mnie, ani Ojca mego. Gdybyście mnie znali, znali byście też Ojca mego*”. 8. 19 Ew Jana
„Kto we mnie wierzy, nie wierzy we mnie, lecz w tego, który mnie posłał; a kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał” 12. 44-45 Ew Jana.
„On (Pocieszyciel) uwielbi mnie, bo otrzyma z tego, co moje jest, aby wam to oznajmić. Wszystko co Ojciec posiada, moje jest”. 16. 14-15 Ew Jana.
„Tomasz rzekł do niego: *Pan mój i Bóg mój!* Jezus odpowiedział mu: *Uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzą, a jednak wierzą!*” 20. 28-29 Ew Jana.
„Jeżeli nie pełnię dzieł Ojca mego nie wierzcie mi; ale jeżeli je pełnię, to chociaż mnie nie wierzycie, wierzcie tym dziełom, abyście zrozumieli i poznali, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu” 10. 37-38 Ew Jana.
Zatem jedynym powodem, że Maria nie nazwała swego syna imieniem Immanuel. To, to że nie miała pojęcia kim jej syn będzie. Podobnie jak moja matka.
Dlatego nazwała go powszechnie wówczas nadawanym imieniem Jezus, a przecież według proroctwa Izajasza jego imię miało brzmieć Immanuel. Co oznacza, że Bóg miał być z nim, lub w nim.
Tak, tylko jak mówi Pismo, Bóg w to dziecko ma wstąpić wiele lat później. Z początku dziecko będzie żyło i wychowywało się jak inne dzieci. Będzie jadło to co one i nie będzie potrafiło, podobnie jak inne z dzieci odróżnić dobra od zła. I wcale nie będzie to krótki okres, bo normalność przeciągnie się aż do jego dorosłego życia. Ponieważ jak mówi proroctwo w tym czasie przeminą aż dwa królestwa.
Zatem mamy jasność. Bóg przyszedł do Jezusa i wstąpił weń dopiero podczas chrztu w Jordanie. Stało się to wówczas, gdy Jezus miał już skończone 29 lat. Więc nie było żadnego bożego narodzenia w dzieciątku Jezus.
Zaś jak wyglądało dzieciństwo Jezusa najlepiej wiedzieli ci żydzi, którzy byli tego świadkami. Oto ich słowa zapisane przez Jana ewangelistę:
„W grzechach urodziłeś się cały, a teraz chcesz nas uczyć?” 9. 34 Ew Jana.
„Czyż nie jest to Jezus syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić: Zstąpiłem z nieba?” 6. 42 Ew Jana.
Tak więc według naocznych świadków Jezus urodził się w grzechu jak każdy żyd. A w dodatku Maria zaszła w ciążę jako panna. Wówczas wśród żydów było to grzechem. Jednak z drugiego fragmentu wynika, że jeszcze przed porodem poślubił ją Józef i dziecko miało ojca. Żydzi mówią jednoznacznie, że do tego czasu (chrztu w Jordanie) Jezus niczym się nie wyróżniał. Jednocześnie są bardzo zdziwieni, że oto nagle zaczął nauczać o Bogu. Mówić, że jest jego Synem, i że przybył z Nieba.
Tak nagła przemiana Jezusa, spowodowała, że wielu żydów uznało, iż wstąpił w niego Diabeł.
„Uczeni w Piśmie zaś, którzy przybyli do Jerozolimy, powtarzali: *Opętany jest przez Beelzebula. Mocą księcia diabelskiego wypędza szatanów*”. 3. 22 Ew Mk.
„Z powodu tego przemówienia powstał znowu rozłam między Żydami. Wielu z nich mówiło: *Jest opętany przez diabła i szalony. Dlaczego go słuchacie?* 10. 19-20 Ew Jana.
Co więcej uważała tak również najbliższa rodzina Jezusa.
„Potem wrócił do domu. I znów zbiegła się tak liczna rzesza, że nie mogli już spożyć kawałka chleba. Gdy bliscy jego to posłyszeli, wybrali się, by go siłą uprowadzić. Bo rozpowiadano o nim, że oszalał”. 3.20-21 Ew Mk.

7 myśli na temat “Narodziny Jezusa, jego dzieciństwo i boskość.

 1. Wytłumacz dlaczego Trzej Królowie (Kacper, Melchior i Baltazar) po znaku (Gwieździe prowadzącej) przyszli do Jezusa złożyć mu dary (złoto , mirrę i kadzidło) jako dla przyszłego Króla , Mesjasza. On był jeszcze niemowlakiem a oni już wiedzieli kim będzie.

  Polubienie

  1. Witaj!
   Na potwierdzenie tego, że Bóg nie narodził się w dzieciątku Jezus, i że jego matka nie miała pojęcia kim Jezus będzie w przyszłości. W powyższym artykule zacytowałem 17 fragmentów z Biblii.
   Ty zaś na potwierdzenie tego, że do dzieciątka Jezus przyszło trzech króli o imionach: Kacper, Melchior i Baltazar nie zacytowałeś i nie zacytujesz ani jednego.
   Więc jak możesz oczekiwać ode mnie wytłumaczenia dlaczego tam przyszli.

   Polubienie

 2. Nie chcesz Trzech Króli to o to inny cytat z ewangelii – może w konfrontacji z nim udowodnisz swoje tezy.

  Zwiastowanie Maryi
  26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, ».
  29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». 38 Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł.

  Polubienie

  1. Juda przeczytaj dokładnie fragment, który zacytowałeś 🙂
   zastanów się czy sam w sobie jest spójny biorąc go dosłownie, na początku jest mowa o dziewicy poślubionej przez Józefa, która już miała być w 6 miesiącu ciąży (lub anioł przyszedł w czerwcu lub też było to 6 miesięcy po ślubie), dalej jest mowa, że męża swego nie zna…. a w 6 miesiącu jest jednak nie ona a Elżbieta?

   Jeżeli biorąc nawet na wiarę prawdziwość tekstu o zwiastowaniu to informacja, że anioł przyszedł 6 miesiąca do poślubionej przez Józefa kobiety, która już była w ciąży tylko potwierdza informacje podawane przez Piotra 🙂

   Polubienie

 3. O! Rozgorzała dyskusja! Świetnie. Bo tak pusto na tym blogu, Piotr pisze, pisze i pisze a nikt bardzo się wypowiedzieć nie chce, mało tych komentarzy to ja chociaż próbuję wprowadzić drobny zamęt i ożywić ten blog.

  Polubienie

 4. Jest to ciekawe. Obecnie po internecie krąży książka autorstwa David Fitzgerald „Trafiony, Zatopiony
  Dziesięć chrześcijańskich mitów, które wskazują, że Jezus nie istniał”, która podbija umysły ateistów ponieważ słusznie zauważają że nie zachowały się historyczne zapisy na temat życia i cudów Jezusa co jest porażające oraz zauważyli, że są niepokojące błędy w ewangeliach, które nie bardzo można bronić. Dlatego trzeba szukać innych argumentów, które tutaj znalazłem.

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s