Księga Henocha: anielskie nieśmiertelne pokolenie ludzkie oraz Apokalipsa Jana. (3)

W poprzednich dwóch częściach pokazałem jak wielki wpływ na tłumaczenia objawień  Henocha miała jego fascynacja Sumerami. I o ile adaptacja sumeryjskich legend do objawionych mu wizji marnie mu wyszła. To już zupełną katastrofą okazała się próba adaptacji sumeryjskich legend do wizji o nieśmiertelnym pokoleniu ludzkim. Moim zdaniem Henoch był pierwszym człowiekiem w nieśmiertelnym pokoleniu, w którego wstąpił Boży posłaniec – Święty Duch prawdy. Wówczas Henoch nazwany był przez Boga pisarzem sprawiedliwości: „Henochu, pisarzu sprawiedliwości!” Ks. H – czyli pisarzu prawdy.
Jedynym usprawiedliwieniem dla Henocha jest fakt, że za jego życia nie było żadnych, poza sumeryjskimi tak rzeczowych materiałów. Szczególnie tych pisanych, na których mógłby się oprzeć, tłumacząc objawione mu wizje.

Księga Pierwsza
Księga Czuwających Historia upadku aniołów 

6. 
1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.
2 Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: „Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłódźmy sobie dzieci”. 
3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: „Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech”. Ks. H
Punkt szósty podzieliłem na pół, aby lepiej pokazać jak Henoch tłumaczył swoje wizje. Część  pierwsza jest bardzo podobna do tego, jak przyczynę pojawienia się nieśmiertelnego pokolenia ludzkiego na Ziemi, tłumaczył Jezus Judaszowi. Natomiast druga to przykład na to, jak Henoch wkomponował do niej sumeryjskie legendy.
4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: „Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku”. 

5 Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. 
6 Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami. 
7 Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael(…), Turiel, Jomiel, Araziel. 
8 Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi. Ks. H
Okazało się, że Henoch absolutnie nie poradził sobie z wytłumaczeniem ludziom powodu, pojawienia się na Ziemi nieśmiertelnego pokolenia ludzkiego. Dopiero Chrystus będąc w Jezusie, wytłumaczył Judaszowi jak do tego doszło, że wśród ludzi śmiertelnych znalazło się anielskie nieśmiertelne ludzkie pokolenie. Jednak nie było to anielskie pokolenie święte, służące w Niebie Bogu. Ludzkie pokolenie nazywano anielskim tylko dlatego, że ich dusze były duchami nieśmiertelnymi stworzonymi w Niebie i posłanymi do życia ziemskiego w ciałach ludzi. Jezus Chrystus wyjaśnił Judaszowi to tak:
„Wówczas Aszaklon powiedział swym aniołom:*Niech powstanie człowiek na podobieństwo i obraz*. Ukształtowali Adama i jego żonę Ewę, która w świetlistym obłoku nosi nazwę Zoe (życie). Bowiem pod tym imieniem wszystkie pokolenia odnajdują pierwszego mężczyznę i wszyscy nazywają nim pierwsza kobietę. Od tej pory Aszaklon już nie wydawał rozkazów”. Ew Judasza.
Święte pokolenie ludzkie otrzymało wolną wolę, a na koniec Aszaklon powiedział do Adama:
„Będziesz żył długo, a z tobą twoje dzieci”. Ew Judasza.
Zamiarem Aszaklona królującego w jednym z dwunastu królestw niebieskich, było by nieśmiertelne duchy ludzkie pozostały na Ziemi na zawsze. Rozmnożyły się tu i zdominowały życie na planecie. Wówczas wszyscy będą żyć po bożemu: zgodnie i szczęśliwie. Zaś on nie będzie się musiał już wstydzić, wyśmiewany w Niebie, że włada królestwem chaosu. I przynajmniej na jednym Eonie – Ziemi, będzie miał porządek. Jednak Wielki Duch, Bóg wszechświata i Bóg Bogów w Kosmosach, kategorycznie zabronił, aby gdziekolwiek w Kosmosie. Ludziom śmiertelnym dano duchy nieśmiertelne. Każdy ludzki duch ma umierać wraz z ciałem.
Mimo, że duchy nieśmiertelnego ludzkiego pokolenia nie opuszczały Ziemi. Bóg naszego Kosmosu – nasz Bóg – jakoś się o tym dowiedział. Jednak duch Adama zdążył już przeżyć na Ziemi kilkaset lat, przechodząc w kolejnych ludzi. Bóg bardzo się rozgniewał z powodu grzechu Aszaklona. Pozbawił go władzy nad tym pokoleniem i sam osobiście przejął nad nim władzę. Jednak nie zniszczył tego pokolenia i nie odebrał ludziom nieśmiertelnych duchów. Ani nie nakazał całemu pokoleniu powrotu do Nieba. Lecz nakazał archaniołowi Michałowi oddać nieśmiertelne duchy ludziom… ale tylko w dzierżawę. Jezus powiedział o tym Judaszowi tak:
„Dlatego Bóg nakazał Michałowi oddać ludziom ich duchy w dzierżawę, tak by mogli mu służyć”. Ew Judasza.
Od tej pory ludzkie nieśmiertelne pokolenie swoje anielskie duchy ma w dzierżawie tylko na jedno życie. Gdy umiera człowiek duch musi wracać do Nieba i sam bez woli Boga do ponownego życia powrócić nie może. Zaś kiedy duch na Ziemię ponownie powróci, ma wolną wolę.
„Ale Bóg sprawił, że Adamowi i tym co z nim byli, zostało dane poznanie (wolna wola), tak że królowie chaosu i otchłani nie mogli mieć nad nimi władzy”. Ew Judasza.
Jednak Jezus nie pozostawił Judaszowi złudzeń, co do czystości i świętości nieśmiertelnego pokolenia ludzkiego, ono nie odstąpi od grzechu nawet mimo jego nauk.
„Potem będą uprawiać nierząd w imię moje i zabijać swoje dzieci i …(brak dalszego fragmentu)” Ew Judasza. 
Chrystus będąc w Jezusie wiedział już, że komuś w Niebie bardzo się marzy, aby Ziemia wraz z nieśmiertelnym pokoleniem ludzkim, została jego księstwem. I że ów zrobi wszystko, by przejąć nad tym pokoleniem władzę, gdy tylko on powróci do Ojca. Dlatego bardzo się starał, aby Chrystus jak najszybciej do Nieba wrócił. Tym kimś był Szatan, niebiański wróg Chrystusa. Pragnący za wszelką cenę udowodnić przed Bogiem, że jest od Chrystusa lepszy. Jezus Chrystus tak ostrzegał apostołów przed nim:
„A teraz uprzedziłem was o tym, zanim to nastąpi, ABYŚCIE UWIERZYLI, GDY SIĘ SPEŁNI. Już niedługo będę mógł rozmawiać z wami, bo nadchodzi książę tego świata. Nie ma on do mnie żadnego prawa; ale świat ma poznać, że miłuję Ojca i tak postępuję, jak mi Ojciec nakazał”. 14. 30-31 Ew Jana.
A jednak apostołowie nie uwierzyli słowom Jezusa Chrystusa! Gdy Szatan przybył do swego księstwa. Wstąpiwszy pod Damaszkiem w ciało Pawła i oznajmił im, że jest trzynastym apostołem Jezusa. Ci mu uwierzyli, mimo, że Jezus ich o tym nie uprzedził. Wręcz przeciwnie uprzedził ich, że ten co się pojawi niedługo po nim, nie będzie miał do niego żadnych praw. Jednak Szatan miał swój sposób, aby apostołowie doznali zaćmienia i zapomnieli o ostrzeżeniu Chrystusa. Dzięki temu Szatan mógł zbudować swój kościół i wprowadzić w nim swoje odstępcze rządy oraz nauki, by zapanować nad światem. Kościół, w którego świątyniach wypisano imię Jezusa Chrystusa, by w tym imieniu uprawiać nierząd – odstępstwo.
Bóg widząc, jak Duch prawdy w Henochu słabo poradził sobie z tłumaczeniem Objawień o nieśmiertelnemu pokoleniu, który właściwie żadnej prawdy ludziom nie wytłumaczył. Doszedł do wniosku, że sam Henoch otrzymał zbyt dużo wiadomości i nie był w stanie tego ogarnąć. Uznał, że nie tylko zawiniła tu ciemność jego plemienia, ale również ciemność samego Henocha. A także pokazanie mu naraz całych dziejów nieśmiertelnego pokolenia ludzkiego; tych przeszłych i tych przyszłych, co było dla Henocha zbyt dużo.
W pewnym momencie Bóg postanowił, że Henoch nie będzie już tak szczegółowo  wszystkiego tłumaczył.  Stało się to gdy Henoch zabierał się za objaśnianie Apokalipsy odstępców z nieśmiertelnego pokolenia ludzkiego. Lepiej będzie gdy Duch prawdy, będzie powracał na Ziemię co jakiś czas, aż wszystko zostanie wyjaśnione i losy odstępców dopełnią się. Przed  Jezusem Chrystusem Duch prawdy pojawił się jeszcze w Danielu, aby przygotować swoje ponowne przyjście w Janie ewangeliście. Na bardzo trudny czas, zstąpienia Szatana na Ziemię.
Dla wielu wydaje się, że pisma: Henocha, Jana ewangelisty, czy Pocieszyciela są tak napisane, aby można było dopasować je na każdy czas. Tymczasem są to te same treści pokazane już Henochowi, które za każdym razem dostosowane są do poziomu kulturalnego ludzi. Bowiem Bóg wyciągnął wnioski z chaosu, jaki wprowadził Henoch do pokazanych mu dziejów nieśmiertelnego pokolenia.
Przykładem na powyższe jest pobyt Ducha prawdy w Janie ewangeliście. Studiując Pisma Jana, łatwo zauważymy jak Jan prostuje słowa Henocha. I swymi naukami doprowadza wyznawców Boga jeszcze bliżej do poznania całkowitej prawdy. Jednak w przypadku Apokalipsy Henocha postąpił wręcz odwrotnie.  Ponieważ okazało się, że w tym trudnym okresie, rządów Szatana na Ziemi. Apokalipsa Henocha była zbyt oczywista, wskazywała bowiem zbyt wyraźnie, że po odejściu Chrystusa powstanie kościół odszczepieńców. Z tego powodu Jan postanowił Apokalipsę trochę zagmatwać.
Jan nie tylko objawienia Henocha czyści z jego fantazyjnych domieszek. To samo czyni z takimi domieszkami w Ewangeliach Synoptycznych. Jednak robi to tak, aby nie unicestwić tego co już udało się ludziom o Bogu uświadomić. Tym bardziej, że tym razem misja będącego w nim Ducha prawdy wypadła w bardzo trudnym okresie. Jan ewangelista musiał nauczać w księstwie nowego pana Ziemi – Szatana. Zatem łatwo było nieopacznym postępowaniem, zniszczyć całe dzieło Chrystusa, które Szatan tak sprytnie w imieniu Jezusa zmieniał. Dlatego Jan nie robił tego ostentacyjnie. Nauczał prawdy, zaś fałszywe domieszki przemycane przez Szatana do Ewangelii Jezusa Chrystusa pomijał milczeniem lub bez komentarza podawał prawdziwą wersję. W Ewangelii Jana nie znajdziemy żadnego odstępstwa od nauk Jezusa Chrystusa, ani żadnej fantazji o jego narodzinach i dzieciństwie.
A teraz fragment z Księgi Henocha o doskonałości przenikliwego widzenia losów świata przez Boga.
Rzekli do Pana, Króla: „Panie panów, Boże bogów, Królu królów! Twój chwalebny tron [trwa] po wszystkie pokolenia świata, a twoje imię jest święte i wychwalane przez wszystkie pokolenia świata, błogosławione i chwalebne! Tyś wszystko uczynił i władza nad wszystkim jest Twoja. Wszystko jest jawne i otwarte przed Tobą i widzisz wszystko i nie ma niczego, co mogłoby być przed Tobą ukryte. Ks. H
Dzięki swej doskonałości widzenia przyszłości, Bóg już tysiące lat wcześniej mógł pokazać Henochowi, to co będzie dziać się na Ziemi, gdy odstępstwo dobiegnie swego końca.
Poniżej przykłady z nauczania Jana oraz Henocha. Świadczących o tym, że dla obu Bóg pokazał Niebo i wszystko co w nim jest. A także o tym jak Duch prawdy w każdym kolejnym wcieleniu, budował coraz to większą świadomość prawdziwej wiary wśród wyznawców Boga oraz jak pokazywał odstępstwo od wiary i koniec jaki czeka odstępców.
10.
4 Następnie Pan powiedział do Rafała: „Zwiąż Azazela za ręce i nogi i wrzuć go do ciemności. Otwórz pustynię, która jest w Dudael, i wrzuć go tam.
5 I rzuć na niego chropowate i ostre kamienie i przykryj go ciemnością. Niech tam przebywa na zawsze! Przykryj jego oblicze, żeby nie mógł widzieć światła
6 I żeby w wielki dzień sądu mógł być wrzucony do ognia. Ks. H
Będąc w Janie Duch prawdy tłumaczy ten sam fragment Henocha, ale już zdecydowanie jaśniej.
„Ujrzałem anioła zstępującego z nieba. W ręku swym trzymał klucz do przepaści i łańcuch wielki. Pochwycił smoka, węża starego, którym jest diabeł i szatan, związał go na tysiąc lat i wrzucił go do przepaści. Potem zamknął ją i położył pieczęć na niej. Nie miał on więcej zwodzić narodów, dopóki nie upłynie owych tysiąc lat. A potem ma być spuszczony z łańcuch na krótki czas. 20. 1-3 Ap Jana.
Jan już wiedział, że Honechowy Azazeala to Szatan w dawnych czasach zwany też wężem. A ponieważ Szatan to duch z Nieba, dlatego też tylko przez Duchów anielskich z Nieba pojmany być może. Ludzie nic zrobić mu nie mogą, poza osobistym bronieniem się przed wprowadzeniem w odstępstwo. Jednak zważywszy jak łatwo udało mu się zaślepić apostołów. To ciemne masy ludzkie same podają mu się na pożarcie, niejako na talerzu. Jan zna też czas pojmania Szatana i podaje go: będzie to za czas, dwa czasy i pół czasu, gdzie czas to tysiąc lat. Będzie to po dwutysięcznym roku w pierwszej połowie trzeciego tysiąc lecia.
Jednak tuż przed Sądem Ostatecznym na Ziemi, Diabeł z więzienia zostanie zwolniony. Będzie to zapewne inny okres cieplarniany Nibru, a Ziemia tak zniszczona, że wojny wybuchną o wodę i żywność.
7 Ożyw ziemię, którą zniszczyli aniołowie, i zapowiedz uzdrowienie ziemi, albowiem ja ożywię ziemię tak, że nie wszyscy synowie ludzcy wyginą z powodu wszelkiej tajemnicy, którą [aniołowie] dali poznać i nauczyli swych synów.
8 Cała ziemia została zrujnowana nauką dzieł Azazela i jemu przypisz cały grzech!”.
9 Pan powiedział do Gabriela: „Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana.
10 Będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył pięćset lat”. Ks. H
Objawienie to, to likwidacja dzieła Szatana; jego kościoła, w którym uprawiał nierząd wobec Boga. Jan przedstawił to tak:
„Królowie ziemi, którzy z nią (nierządnicą) nierząd uprawiali (Tą nierządnicą jest kościół rzymski, nazwany tak przez Jana z powodu nauki nierządu wobec Boga jaki w nim się uprawia) i w rozkoszach żyli, będą nad nią płakać i lamentować, gdy ujrzą dym jej pożaru… Także kupcy ziemi płakać będą nad nią, w smutku pogrążeni. Bo nikt już towarów od nich nie odkupuje…*Biada, biada ci, miasto wielkie, przyodziane w płótno, purpurę i szkarłat, bogato zdobione złotem, drogimi kamieniami i perłami: w jednej , jedynej godzinie takie bogactwa uległy zniszczeniu!*” 17. 9-17 Ap Jana
I żeby nie było wątpliwości o jakie miasto chodzi Jan podaje, że stolica ta leży na siedmiu wzgórzach, a Rzym to przecież miasto zwane miastem siedmiu wzgórz. Zaś co do przepychu w Watykanie to chyba nikt nie ma wątpliwości, tam nawet dachy zdobione są złotem.
15 Zniszcz wszystkie dusze lubieżne i synów Czuwających, bo zepsuli oni ludzi.
16 Zniszcz wszelkie zło z powierzchni ziemi, a wszelkie złe dzieło ustanie. Niech pojawi się roślina sprawiedliwości i prawdy, a czyny staną się błogosławieństwem. Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze.
17 A teraz wszyscy sprawiedliwi ocaleją i żyć będą [tak długo aż] zrodzą tysiące. Wszystkie dni ich młodości i ich starości dopełnią się w pokoju.
18 W owych dniach cała ziemia napełniona zostanie sprawiedliwością i cała zostanie zasadzona drzewami i napełni się błogosławieństwem. Ks. H
Z objawionego Henochowi obrazu likwidacji odstępców wynika, że „synowie Czuwajacych – niubryjskich odstępców z sumeryjskich legend, nie mają szans na ratunek. Zaś ocaleją wszyscy sprawiedliwi. A jak tłumaczy to Jan?
„Wyjdźcie z niej, ludu mój, abyście nie stali się uczestnikami jej grzechów i nie byli dotknięci plagami, które na nią spadną. Grzechy jej piętrzą się aż po samo niebo, a Bóg wspomniał na jej nieprawości”. !8. 4-5 Ap Jana.
Czy rozumiecie co to znaczy?
Biskupi, którzy wiernych zwodzili przez całe pokolenia, doprowadzając ich do nierządu wobec Boga. Ograbiali całe pokolenia, sprzedając im Boga i fałszywe odpusty. Dziś wy także jesteście jak ci kupcy. Mniemając, że kupujecie zbawienie.  Ci sami biskupi chronili swoich podwładnych, którzy do ohydnego nierządu posuwali się wobec waszych dzieci. Niejednokrotnie sami z dziećmi ów nierząd uprawiali. Dziś takich bronicie! Tych, których sam Bóg skazał na zatracenie. Oni nie mają już żadnych szans!  Zaś wy jeszcze je macie, tylko czy jesteście w stanie to zrozumieć?
19
3 Ja, Henoch, sam zobaczyłem to widzenie, kres wszystkiego. Żaden człowiek nie widział tego, co ja widziałem.

Apokalipsa Tygodni

3 Henoch rozpoczął czytać z księgi i powiedział: Urodziłem się jako siódmy pierwszego tygodnia, gdy sprawiedliwość i prawość jeszcze trwały.
4 Po mnie w drugim tygodniu powstanie gwałt i zakwitnie kłamstwo. Kiedy to się skończy, wzrośnie nieprawość, ale (Bóg) ustanowi prawo dla grzeszników.
Takie prawo zapisane na kamiennych tablicach otrzymał Mojżesz: to Dekalog czyli Dziesięć przykazań.
5 Potem w trzecim tygodniu, pod jego koniec, zostanie wybrany człowiek, aby był rośliną sprawiedliwego sądu. Jego potomstwo stanie się rośliną sprawiedliwości na wieki.
6 Potem w czwartym tygodniu, pod jego koniec, będą miały miejsce wizje świętych i sprawiedliwych, otrzymają prawo dla wszystkich pokoleń oraz zostanie im ustanowiona zagroda. 
Tym człowiekiem wybranym był Izrael, z którego potomstwa powstał naród Izraela. W narodzie tym pojawiali się prorocy, których wizje stały się prawem na wieki dla wszystkich pokoleń. Jednym słowem potomstwo Izraela wydało roślinę, a ta nauki, którą żywią się sprawiedliwi. Do tego też nawiązał Chrystus, który był taką niebiańską rośliną sprawiedliwego sądu:
„Ja jestem chlebem żywota… Oto chleb, który zstąpił z nieba: kto go spożywa nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli ktoś będzie spożywać ten chleb, żyć będzie na wieki… Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym; bo ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją we mnie mieszka, a ja w nim. 6. 48-56 Ew Jana. 
I żeby nie było wątpliwości co jest ciałem i krwią Syna Człowieczego Jezus mówi tak: „Duch jest tym, który ożywia; ciało na nic się nie przyda. Słowa które do was wypowiedziałem, duchem są i życiem”. 6. 63 Ew Jana.
Tylko nie wszyscy zrozumieli, że mówi o naukach, które są chlebem – pokarmem z Nieba dla ciała oraz o duchu, który jak krew to ciało ożywia. Kto tak traktuje nauki Jezusa Chrystusa, mieszka w Chrystusie, a on mieszka w nim.
7 Potem w piątym tygodniu, pod jego koniec, zostanie wybudowany na wieki dom chwały i panowania. 
Czyli świątynia jerozolimska.
8 Następnie w szóstym tygodniu ci wszyscy, którzy w nim będą mieszkać, oślepną i serca wszystkich, pozbawione mądrości pogrążą się w niegodziwości. Wtedy pewien człowiek wstąpi do nieba. Pod koniec [tego tygodnia] dom panowania zostanie spalony ogniem, a całe nasienie wybranego korzenia rozproszy się.
W „szóstym tygodniu” Izraelici zaczęli odchodzić w odstępstwo od Prawa Bożego -oślepli i pogrążyli się w niegodziwość. W końcu zabili człowieka, w którym przebywał Syn Boży Chrystus. Człowiekiem, który według Henocha wstąpi do Nieba jest Jezus. Jest to kolejny przykład jak niewiele Henoch rozumiał z wizji, które oglądał. A przecież wiedział, bo kilka razy to wcześniej powtarzał, że Bóg jest Duchem. Zatem ten, który z Nieba zstępuje i do Nieba wraca: musi być Duchem!
Jednak nie ma co się dziwić ciemnocie Henocha, skoro nie zrozumieli tego nawet apostołowie, którzy widzieli żywego człowieka Jezusa. I widzieli w ciele astralnym żywego Ducha Bożego Chrystusa. A przecież Jezus Chrystus wyraźnie im powiedział, iż Bóg jest Duchem i tyko tak należy go czcić. Po powrocie Chrystusa do Nieba świątynia Jerozolimska rzeczywiście została zniszczona. Zaś naród, który nie przyjął Światłości (Chrystusa), która doń przybyła został rozproszony po całej Ziemi.
9 Potem w siódmym tygodniu powstanie pokolenie odszczepieńców. Wiele dokonają, ale będą to dzieła przewrotne. 
Tym pokoleniem odszczepieńców po odejściu Chrystusa do Nieba są chrześcijanie, wyznawcy kościoła założonego przez Pawła, w którego pod Damaszkiem wstąpił Szatan. Ustanowił on w swoim księstwie, swoje odstępcze nauki i prawa. Sprytnie wszystko mieszając z naukami Jezusa Chrystusa, dzięki czemu mógł zaślepić oczy i rozum wiernym. I chociaż nauki jego kościoła są przewrotne, to paradoksalnie Szatan przyczynił się do przetrwania wiary w Boga.
10 Pod koniec tego (tygodnia) sprawiedliwi z odwiecznej rośliny sprawiedliwości zostaną wybrani i im zostanie dana siedmioraka nauka dotycząca całego stworzenia. 91.(?)
11 Dzięki nim korzenie niegodziwości zostaną odcięte, jak również dzieło kłamstwa w czasie spełnienia się. Bluźniercy zostaną wycięci na każdym miejscu, a ci, którzy planują złe czyny, i ci, którzy popełniają bluźnierstwo, zginą od miecza.
Pod koniec wyznaczonego Szatanowi przez Boga czasu, pojawi się ponownie Duch prawdy, tym razem jako zapowiedziany już wcześniej przez Boga Pocieszyciel. Teraz nastanie tragiczny koniec Kościoła. Zaś wybrani i uratowani zostaną ci, którzy powrócą do sprawiedliwej rośliny. Czyli do prawdziwych nauk Jezusa Chrystusa i Prawa Bożego. Od teraz tylko tym będą się żywić. Poznają Nową Ewangelię Pocieszyciela, „siedmioraką” czyli wszechstronna naukę o stworzeniu, którą własnie przez sześć lat na tym blogu poznawaliście. Prawdziwa wiara została oczyszczona z diabelskiego dzieła kłamstwa. Pamiętajcie ci, którzy w związku z tym planujcie złe czyny, co do was mówi Bóg: Bluźniercy zostaną wycięci na każdym miejscu, a ci, którzy planują złe czyny, i ci, którzy popełniają bluźnierstwo, zginą od miecza”. 
12 Potem będzie inny tydzień, ósmy, który jest [tygodniem] sprawiedliwości i miecz zostanie mu dany, aby sprawiedliwy sąd mógł być wykonany nad tymi, którzy czynią zło. Grzesznicy zostaną wydani w ręce sprawiedliwych.
Teraz nastanie czas trzeciej wojny światowej z użyciem bomb atomowych. To w tym czasie zlikwidowany zostanie kościół  papieski. Jego majątek zostanie splądrowany i spalony, a tam gdzie do przemocy nie dojdzie oddany narodowi.
13 Pod koniec (tego tygodnia) nabędą legalne dobra i zostanie wybudowany dom dla wielkiego Króla w chwale na wieki. 
Pod koniec tej wojny ludzie zrozumieją wreszcie, że jedynym sprawiedliwym królem Ziemi jest Chrystus. Diabelskie księstwo zostanie zlikwidowane, a Nowa Ewangelia zostanie uznana. Powstanie jeden wielki kościół królewski, zbudowany z serc ludzi sprawiedliwych. Postaraj się i ty aby było to również twoje serce.
14 Następnie w dziewiątym tygodniu zostanie objawiony całemu światu sprawiedliwy sąd i wszystkie czyny niegodziwości znikną z całej ziemi. Świat zostanie wydany na zniszczenie i wszyscy ludzie będą wypatrywać ścieżki prawości.
Jest to już zapowiedź czasu końca „Państwa Tysiącletniego”. Możliwości dalszego życia na Ziemi drastycznie się skurczą. Środowisko naturalne przydatne do życia zostanie zniszczone. Wszyscy ludzie świadomi sytuacji, będą wypatrywać Sądu Ostatecznego.
15 I potem w dziesiątym tygodniu, w siódmej (jego) części odbędzie się sąd nad światem, nastanie czas Wielkiego Sądu, który zostanie dokonany nad aniołami.
Sąd nad aniołami to sąd nad nieśmiertelnym pokoleniem ludzkim. Na ten czas bowiem na Ziemi będą przebywać wszystkie nieśmiertelne duchy ludzkie istniejące od początku świata, czyli od momentu pojawienia się na Ziemi anielskich duchów Adama i Ewy. Protoplastów nieśmiertelnego pokolenia ludzkiego.
16 Pierwsze nieba przeminą, a ukaże się niebo nowe. Wszystkie moce niebios zajaśnieją na zawsze siedmiokrotnym [światłem].
17 I potem będzie wiele nieprzeliczonych tygodni na wieki w dobroci i sprawiedliwości i odtąd już nigdy nie będzie się wspominać grzechu.
Dla wybranych na Sądzie wszystko ziemskie przeminie. Teraz będą żyć wiecznie na Nowej Ziemi wraz z Chrystusem. W pełnej światłości, dobroci i sprawiedliwości, na zawsze zapomną o grzechu.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s